ឥណទានគេហដ្ឋាន

ឥណទានគេហដ្ឋាន ជាប្រភេទឥណទានដែលផ្តល់ជូនដល់សាធារណជនទូទៅដែលមានបំណងទិញគេហដ្ឋាន ឬខុនដូ ដែលកំពុងសាងសង់ ឬសាងសង់រួចពីរូបវន្តបុគ្គល ក្រុមហ៊ុនសាងសង់/បុរី ឬអតិថិជនដែលមានបំណងក្នុងការសាងសង់គេហដ្ឋានថ្មី ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់រស់នៅជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ឬគ្រួសារ។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់ខ្មែររៀល និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ១៤៤ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ចាប់ពី ០.៩៥% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ

 • របៀបបង់សង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែន
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការិយាល័យសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។