ឥណទាន “ជម្រើសទី១”

ឥណទាន “ជម្រើសទី១” គឺជាសេវាបង់រំលស់ថ្មី បង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណង ទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដូចជា៖ ទូរស័ព្ទដៃ កុំព្យូទ័រ កាមេរ៉ា ទូរទឹកកក ទូរទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវជាដើម ប៉ុន្តែមិនមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ភ្លាមៗជាមួយអ្នកលក់។ ផលិតផលនេះ មានលក្ខខណ្ឌនិងឯកសារតម្រូវងាយៗជាងគេ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អតិថិជន អាចទទួលបានសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនភ្លាមៗ ហើយមិនមានចំណាយលើការប្រាក់ខ្ពស់។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៣,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

 • រយៈពេលឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៣៦ ខែ

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ត្រឹមតែ ១.៥% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ

 • របៀបបង់សង៖

  ចំនួននៃការបង់សងប្រចំាខែថេរ

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ
 • ការអនុម័តរហ័ស
 • តម្រូវការឯកសារមានភាពងាយស្រួល
 • មិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំ

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។