ទីតាំងអេសធីអឹម

ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ

អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិសន្សំកុសល៣ សង្កាត់បឹងទំពន់ទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ: 069 666 264 | 093 500 511
អ៊ីមែល: info@hatthabank.com
ទីតាំងលើផែនទី: ផែនទី

សាខាខណ្ឌចំការមន-សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ

អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ៨៣១សេ មហាវិថីព្រះមុនី្នវង្ស ភូមិភូមិ៥ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ: 069 222 823 | 093 511 512
អ៊ីមែល: info@hatthabank.com
ទីតាំងលើផែនទី: ផែនទី


1 of 1