ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Dan HARSONO, ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Dan គឺជាអនុប្រធានអគ្គនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៃ ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ទូលំទូលាយរបស់លោកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ លោក Dan ធ្លាប់ ទទួលបានមុខដំណែងសំខាន់ៗប្រចាំស្ថាប័ន ជាច្រើនរួមមាន អគ្គនាយកម៉ាឃីតធីង នាយកនាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធីង និងលក់ នាយកនាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធីង និងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មអន្តរជាតិ នាយកនាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធីង និងស្លាកសញ្ញា និងនាយកនាយកដ្ឋានសេវាធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន មុនពេលមកកាន់ដំណែងបច្ចុប្បន្ន។ លោក Dan បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Indiana បន្ថែមលើបរិញ្ញបត្រវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងវិស្វកម្មជីវវេជ្ជសាស្ត្រ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Southern California នៃរដ្ឋ Los Angeles។

លោក Chandrashekar SUBRAMANIAN KRISHOOLNDMANGALAM, អភិបាល

លោក Chandrashekar (Chandra) ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ របស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ីនៅ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៧ ហើយបច្ចុប្បន្ន លោកមានមុខងារជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គណៈកម្មាការប្រតិបត្តិ និងគណៈកម្មាការទ្រព្យសកម្មនិងអកម្ម។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅធនាគារក្រុងស្រ៊ី លោក Chandra បានបម្រើការងារជាអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្រុមហ៊ុន GE Money ប្រទេសឥណ្ឌា ទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មលក់រាយ ដែលរាប់បញ្ចូលសេវាកម្ចីគេហដ្ឋាន កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីយានយន្ត និងកាតឥណទានជាដើម។ លោក Chandra បានបញ្ចប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ពីសាកលវិទ្យាល័យមុមបៃ ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៥ ។

លោកស្រី Voranuch DEJAKAISAYA, អភិបាល

លោកស្រី Voranuch មានបទពិសោធន៍ ជាង ៣០ ឆ្នាំ មកហើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ បច្ចុប្បន្នលោកស្រី គឺជាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និងប្រតិបត្តិការនៃធនាគារក្រុងស្រ៊ី (ប្រទេសថៃ) ហើយលោកស្រីក៏ជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិផងដែរ។ លោកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិតលើជំនាញគណិតវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ប្រទេសថៃ។ មុនពេលបំពេញការងារនៅ ធនាគារក្រុងស៊្រី លោកស្រី បានបំពេញការងារនៅក្នុង GE Capital (ប្រទេសថៃ) មានតួនាទីជា អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ លោកស្រីត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមជា អគ្គនាយិកាឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ លើផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ពីធនាគារិកអាស៊ី (Asian Banker) និងឈរនៅលំដាប់លេខ១ ក្នុងចំណោមអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន ៥០ នាក់ផ្សេងទៀត ដែលមកពីក្រុមហ៊ុន IDG នៅអាស៊ាន (ASEAN)។

កញ្ញា Duangdao WONGPANITKRIT, អភិបាល

កញ្ញា Duangdao ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ នៃ ធនាគារក្រុងស្រ៊ី នៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣។ កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Thammasat និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn។ បន្ថែមពីនេះកញ្ញាទទួលបានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីជំនាញផ្នែកគណនេយ្យសាធារណៈ Certified Public Accountant ពី CPA ព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ កញ្ញា Duangdao មានបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំលើផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ នៅតាមស្ថាប័ននានា ដូចជា KPMG, Star Petroleum និងធនាគារ Standard Chartered Bank មុនពេលបម្រើការងារនៅធនាគារក្រុងស៊្រី។

លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង, អភិបាល

លោកឧកញ៉ា អៀងតុង គឺជាសហស្ថាបនិករបស់ ហត្ថាកសិករ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ ហើយបានដឹកនាំស្ថាប័ននេះចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ៣០ឆ្នាំ លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឱ្យលោកឧកញ៉ាក្លាយជាប្រតិបត្តិករយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថាប័ន។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រលើជំនាញកសិកម្ម នៅឆ្នាំ១៩៩១ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត លោកធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសដែលរួមមានដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ី បារាំង អាឡឺម៉ង់ និងប្រទេសជាច្រើនទៀត ។

លោក Wanchairabin JITWATTANATAM, អភិបាល

លោក Wanchairabin បានចូលបម្រើការងារនៅ ហត្ថាកសិករ នៅក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសោធន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារចម្រុះ ២០ឆ្នាំ លើវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រឹក្សាយោបល់លើការគ្រប់គ្រងទូទៅ និងជាពិសេសវិស័យវិស្វកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ក្រុមហ៊ុន GE Capital និង AT Kearney។ មុនពេលចូលរួមជាមួយនឹង ហត្ថាកសិករ លោក Wanchairabin គឺជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៃ ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី ដោយលោកមានតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងលើការពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារនេះនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ។ តាមរយៈបទពិសោធន៍លើវិស័យធនាគារជាមួយនឹងសមត្ថភាពលើការប្រឹក្សាយោបល់លើការដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោកបានរៀបចំ និងដឹកនាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តយ៉ាងជោគជ័យជាច្រើនហើយសម្រេចគម្រោងទាំងនោះទៅតាមការកំណត់ចំណែកទីផ្សារ និងទិសដៅអាជីវកម្ម ដែលគម្រោងសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមាន ការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងចរន្តបែងចែក ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ telemarketing ការកែលម្អដំណើរការខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម និងការបង្កើតគំរូសេវាកម្មលក់ផលិតផល។ លោក Wanchairabin ទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne Business School ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ប្រទេសថៃ។

លោក ឡូញ ហៃ, អភិបាលឯករាជ្យ

លោក ឡូញ ហៃ បានចូលនិវត្ដន៍បន្ទាប់ពីបម្រើការងារនៅធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា អស់រយៈពេលជាង ២៥ឆ្នាំ។ អំឡុងពេលបំពេញការងារនៅ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា លោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងនាយកដ្ឋាននានាជាច្រើន និងធ្វើការងារទាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុងតំបន់ និងអន្ដរជាតិដែលទាំងនេះបានធ្វើឱ្យលោកទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាក់ទងនឹងការងាររបស់ខ្លួន។ លោកបានកាន់មុខតំណែងចុងក្រោយជា អគ្គនាយករង និងជាទីប្រឹក្សានៃអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។

លោកបណ្ឌឹត ឌី ដាវុធ, អភិបាលឯករាជ្យ

លោកបណ្ឌិត ដាវុឌ្ឍ ជាទីប្រឹក្សាដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវលើគម្រោងសំខាន់ៗរួមមាន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ធនាគារពិភពលោក (World Bank) និង SMEC International ជាដើម។ លោកបណ្ឌិត ដាវុឌ្ឍ ក៏មានគុណវុឌ្ឍិក្នុងការគ្រប់គ្រងការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តម ដោយបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិត មានតួនាទីជា សាកលវិទ្យាធិការរងជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ហើយលើសពីនេះទៀត លោកបណ្ឌិតក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាង ២០ឆ្នាំ ផងដែរ។

លោក ប៉ាក សេរីវឌ្ឍនា អភិបាលឯករាជ្យ

លោក សេរីវឌ្ឍនា គឺជាអ្នកឯកទេសលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នកផ្តល់ការប្រឹក្សាលើការវិនិយោគ ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ២០ឆ្នាំ ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញប្បទានគម្រោង។ លោកមានជំនាញផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងការធ្វើគម្រោងអាជីវកម្ម ការសិក្សាលើលទ្ធភាពគម្រោង ការវាយតម្លៃលើការវិនិយោគ និងឥណទានធនាគារ។ បទពិសោធន៍របស់លោក វឌ្ឍនា រួមមានការដឹកនាំក្រុមការងារ Axis Investment Consulting ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អាជីវកម្ម និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា។ លោកបានធ្វើការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានធនាគារ យុទ្ធសាស្រ្តផ្តល់ដើមទុនសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់លោកជាមួយក្រុមធនាគារពិភពលោក។ លោក វឌ្ឍនា ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (អតីតវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច) និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Central Queensland នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។