Opportunity


នាយកសាខា​ ​- ០២នាក់

Posted: 13/11/2023 , Closing Date: 29/11/2023
Job Description

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “នាយក នាយិកាសាខា”  គឺមានការទទួលខុសត្រូវលើលទ្ធផលជាក់ស្តែងដែលសម្រេចបានក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់សាខា សម្របសម្រួលកិច្ចការផ្សេងៗ រវាងសាខា និងការិយាល័យកណ្តាល ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។ 

Location

សាខាខណ្ឌដូនពេញ-សង្កាត់ស្រះចក - ០១នាក់​ l សាខាខេត្តតាកែវ​ - ០១នាក់

Duties and Responsibilities

  • រៀបចំ និងបែងចែកផែនការ ព្រមទាំងចាត់ចែង ដឹកនាំការងារគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងការិយាល័យ និងក្រៅសាខា។
  • ណែនាំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេច ឬនីតិវិធីដល់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ឲ្យបានយល់ច្បាស់ និងលក្ខខណ្ឌធានាដល់ការអនុវត្តន៍ដោយមានប្រសិទ្ធភាព។
  • ត្រួតពិនិត្យដំណើរការអនុវត្តន៍ការងារគ្រប់ផ្នែក ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើង និងណែនាំដល់បុគ្គលិកករណីអនុវត្ដន៍ខុសពីនីតិវិធីណែនាំ។
  • តាមដានលទ្ធផលការងារជាប្រចាំ ហើយពិភាក្សាជាមួយផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ និងចាត់វិធានការជម្រុញការអនុវត្តន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចតាមផែនការកំណត់។
  • ត្រូវរិះរកវិធីសាស្រ្តថ្មីៗក្នុងការដឹកនាំសាខាឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលតាមផែនការ រក្សាបានទាំងបរិមាណ ទាំងគុណភាព និងនិរន្តភាព។
  • បណ្តុះបណ្តាល បង្កើនចំណេះដឹង នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកដោយសហការគាំទ្រពីនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅសាខា។
  • រៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល សេវាកម្ម របស់ធនាគារដល់អតិថិជន និងសាធារណជននៅក្នុងដែនប្រតិបត្តិការរបស់សាខាខ្លួនឲ្យបានល្អ។
  • បណ្តុះផ្នត់គំនិតបុគ្គលិកឲ្យស្រលាញ់ការងារ មានភក្តីភាពជាមួយធនាគារ បង្កើតបរិយាកាសការងារល្អ សហការ និងធ្វើការងារជាក្រុម។
  • បំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។

Skills Specifications

  • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រង គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម គណនេយ្យ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
  • មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យធនាគារ ឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងតិច៣ឆ្នាំ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង។
  • មានលទ្ធផលការងារល្អប្រសើរ ក្នុងរយៈពេលបំពេញការងារកន្លងមក។
  • មានជំនាញក្នុងការចរចា ទំនាក់ទំនង និងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា។
  • ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ការដោះស្រាយ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ។
  • មានសមត្ថភាព ផ្នែកកុំព្យូទ័រលើកម្មវិធី Ms. Word, Ms. Excel, Internet & Email។

How to Apply

Interest Candidates, please click HERE:


SHARE US ON: